Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Проекти »  2013 » 

Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество

2013-07-29

по проект "Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания"

още »

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания