Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 1

2013-01-07

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 2

2013-02-28

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 3

2013-03-27

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 4

2013-04-15

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 5

2013-05-27

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 6

2013-06-28

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 8

2013-08-30

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 7

2013-07-30

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 9

2013-09-30

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 10

2013-10-22

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 11

2013-11-29

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 12

2013-12-16

на Информационния бюлетин

още »

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания