Welcome to the website of

member of the European Forum of People with Disabilities.

Latest news

Date: 21.06.2024

Експерти от СИБ участваха в среща в Столична община, относно създаване на Обществен съвет по достъпна среда

  На 21 юни т.г. в сградата на Столична община по покана на  г-жа Надежда Бачева, замес...
read more
Date: 19.06.2024

Председателят на СИБ участва в Общото събрание на Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и бе избран за член на УС

Господин Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП откри Общото събрание. На 18 юни 2024 ...
read more
Date: 17.06.2024

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Неравностойно гласуване: хората с увреждания се сблъскват с бариери по време на Европейските избори ...
read more
Date: 14.06.2024

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Нов доклад на Агенцията на ЕС за основните права: Политическото участие на хората с увреждания - нов...
read more

KURAZH magazine

Useful information