Законодателство права и задължения на хората с увреждания

Законодателство

Тук са поместени основните закони и други важни документи уреждащи правата и задълженията на хората с увреждания.

Полезна информация