Партньори на съюза на инвалидите в България

Асоциация на родители на деца с нарушен слух

Посети сайта

Национален съюз на коперациите на инвалидите

Посети сайта

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ

Посети сайта

Национална асоциация на слепоглухите в България

Посети сайта

Съюз на глухите в България

Посети сайта

Съюз на слепите в България

Посети сайта

Българска търговско-промишлена палата

Посети сайта

Съюз на българските автомобилисти

Посети сайта

Министерство на труда и социалната политика

Посети сайта

Министерство на транспорта

Посети сайта

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Посети сайта

Министерство на здравеопазването

Посети сайта

Министерство на образованието

Посети сайта

Център за Психологически Изследвания

Посети сайта

Национална федерация на работодателите на инвалиди

Посети сайта

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Посети сайта

Национален алианс за социална отговорност

Посети сайта

Българска асоциация “Диабет”

Посети сайта

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Посети сайта

Национален център за рехабилитация на слепи

Посети сайта

Национална организация „Малки български хора”

Посети сайта

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Посети сайта

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Посети сайта

Българска асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

Посети сайта

Национална асоциация на хора с придобити увреждания

Посети сайта

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Посети сайта

Полезна информация