VI когрес на Съюза на инвалидите в България Коректив и партньор на държавната и местната власт в процесите на социалната политика и социалната интеграция на хората с увреждания

VI когрес на Съюза на инвалидите в България Коректив и партньор на държавната и местната власт в процесите на социалната политика и социалната интеграция на хората с увреждания

Полезна информация