В бр. 9 на списание за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

В бр. 9 на списание за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Полезна информация