10 години Европейски форум за хората с увреждания Започна кампанията "Един милион за инвалидността"

10 години Европейски форум за хората с увреждания Започна кампанията "Един милион за инвалидността"

Полезна информация