За Протестната нота, подписана от Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания подробности в Рубриката Издания - Информационен бюлетин от месец ноември

За Протестната нота, подписана от Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания подробности в Рубриката Издания - Информационен бюлетин от месец ноември

Полезна информация