В края на март ще се проведе Първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация

В края на март ще се проведе Първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация

Полезна информация