На интернет страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video_subtitled може да се запознаете с полезна информация относно гласуването на Избиратели с трайни увреждания на изборите за членове на Европейски парламен

На интернет страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video_subtitled може да се запознаете с полезна информация относно гласуването на Избиратели с трайни увреждания на изборите за членове на Европейски парламен

Полезна информация