Предложение от Държавна парично-предметна лотария за включване на членове на СИБ като билетопродавачи в разпостранението на продуктите на Държавна лотария.

Предложение от Държавна парично-предметна лотария за включване на членове на СИБ като билетопродавачи в разпостранението на продуктите на Държавна лотария.

 

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСИМИР КОЦЕВ

СОФИЯ 1000 , УЛ. “ХРИСТО БЕЛЧЕВ” 8

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЦЕВ,

 

Водени от нашата основна мисия, набиране на повече средства за подпомагане на обществено значими социални сфери и дейности в Република България, както и използвайки световния и европейски опит в реализацията и организацията на хазартни игри, ние внедряваме качествено нов подход  в  пласмента на лотарийни продукти.

Отчитайки обстоятелството, че инвалидите в България са между най-уязвимите социални слоеве граждани, ние Ви предлагаме членове на Вашия съюз при проявен интерес от тяхна страна да се включат като билетопродавачи (пласьори) в разпространението на продуктите на Държавна лотария. В случай, че има проявен интерес, ние  предлагаме:

12% търговска отстъпка от стойността на продадените билети по номинал от Традиционната лотария, както и от организираните целеви тиражи.

12% търговска отстъпка от продадените билети от Моментните лотарийни игри  /SCRACH/ организирани от Държавна лотария.

Регионалните структури на ДП ДППЛ /Регионални дирекции и Местни представителства/ ще окажат пълно съдействие на желаещите Ваши членовe да пласират нашите продукти.    

Приложение: Списък на регионалните дирекции и местни представителства на            ДП ” Държавна парично- предметна лотария”, за  контакти.

 

С Уважение,                

 

 

ИВАН КИРИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ДП ДППЛ:

                                                                                           

 

 

 

 

 

Полезна информация