Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество Прочетете тук

Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество Прочетете тук

Публична покана за определяне на изпълнител по проект "Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания" по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България". Допълнителните документи по процедурата може да намерите в рубриката ПРОЕКТИ 2013.

Полезна информация