Прочетете в бр. 2 на Информационния бюлетин Протестна декларация на национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод внесените за обсъждане на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съ

Прочетете в бр. 2 на Информационния бюлетин Протестна декларация на национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод внесените за обсъждане на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съ

Полезна информация