Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Полезна информация