Протестна нота от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Протестна нота от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

На 1 март 2018 г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. В неговия дневен ред беше включено обсъждането на "КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА". Национално представителните организации на и за хора с увреждания - членове на съвета, изразиха остро и категорично несъгласие с предвижданите промени водещи до отнемане на права и доходи на стотици хиляди български граждани в неравностойно социално положение. Те прочетоха и връчиха на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков протестна нота, в която поставиха широк кръг проблеми в сложния процес на интеграция на тази част от обществото. Национално представителните организации на и за хора с увреждания декларираха, че: 1. Напускат заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участват. 2. Преминават към подготовка на протестни действия, разрешени от закона, в цялата страна. Приложение: ПРОТЕСТНА НОТА

Полезна информация