Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Полезна информация