Среща с министъра на труда и социалната политика относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Среща с министъра на труда и социалната политика относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Полезна информация