Национално представителни организации на и за хората с увреждане провеждат поредица от срещи с политически партии и кандидат-президентски двойки

Национално представителни организации на и за хората с увреждане провеждат поредица от срещи с политически партии и кандидат-президентски двойки

Полезна информация