БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждания за партньор в политиките си

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждания за партньор в политиките си

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с БСП на 27 октомври 2021 г. с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки в своите управленчески политики. В срещата участваха: Съюз на инвалидите, Съюз на слепите в България, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Национален съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Българска асоциация "Диабет". От страна на БСП в срещата участваха г-жа Корнелия Нинова, както и Георги Гьоков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева. На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като: затруднен достъп до здравеопазване, ниските доходи, необходимостта от национална подкрепа на социалното предприемачество, липсата на достъпна среда, затруднения процес на взимане на шофьорска книжка от хора с физически увреждания, проблеми при гласуване на избори на хората с увреждания и други. Г-жа Корнелия Нинова заяви: "Вие сте изключително значим партньор за нас. Като законодатели за нас е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство в сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации и партньорство с вас, като национално представителни организации".

Полезна информация