ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство с национално представителните организации на и за хората с увреждания

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с ПП "Продължаваме промяната" на 3 ноември 2021 г. с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки в своите управленчески политики. "Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативна уредба, която да работи за вас наистина. Със сигурност ще партнираме ползотворно, в това мога да ви уверя.", заяви Никола Минчев, юрист и представител на ПП "Продължаваме промяната". "Необходима е също тежка съдебна реформа и най-вече в прокуратурата, която към този момент е един силно централизиран орган", допълни той. "Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока и управляват отговорно и ефективно", каза д-р Вълкан Иванов от ПП "Продължаваме промяната". Беше дадена и ясна заявка за нуждата от повишаване на нивото на ваксинация чрез масивна кампания. "Няма да направим ваксинацията задължителна, но трябва да убедим хората, като им покажем ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги има", допълни д-р Иванов. Прочетете информацията в прикрепения фаил

Полезна информация