Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева Прочетете тук

Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева Прочетете тук

"В лицето на президентската институция ще имате надежден партньор за решаване на вашите проблеми". Това каза кандидатът за държавен глава проф. Анастас Герджиков на срещата с национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, проведена по тяхна покана на 11.11.2021 г. "Направени са някои стъпки, но са необходими още реформи. Президентството, в рамките на своите правомощия, ще подпомага процесите за подобряване на интеграцията на хората с увреждания и ще съдейства за изготвяне на политики за повишаване на качеството на техния живот. Президентската институция трябва да стане пространство за дебати по темата, своеобразен обществен форум за дискусии, а също и за поставяне на въпроси към институциите и търсене на пътища за решения", заяви проф. Герджиков. "Важно е и държавата да насърчава работодателите да наемат хора с увреждания, за да им се осигури независим живот и социална интеграция", добави кандидатът за президент. По време на разговора проф. Герджиков посочи, че има още нерешени въпроси във връзка с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Както и че трябва да се направи още много, за да станат работещи основните три закона, регламентиращи материята – Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ и Законът за социалните услуги. Кандидатът за президент подчерта също, че са важни не само законите, но и прилагането им, както и по какъв начин Планът за възстановяване и устойчивост ще се обвърже с новите политики, които тези закони изискват. "За хората с увреждания е направена една малка крачка и оттук нататък законодателната и изпълнителната власт, гражданските организации и обществото трябва да продължат съвместните си усилия в тази посока. Има нужда от отговорно управление, което да отделя достатъчно внимание на проблемите и да търси нови решения", коментира още проф. Герджиков. На срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания дебатираха ключови проблеми за хората в неравностойно положение в областа на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, достъпността на средата, доброволчеството и други.

Полезна информация