Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент към проблемите на хората с увреждания в България

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент към проблемите на хората с увреждания в България

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведохме преди изборите поредица от срещи с кандидат-президентски двойки и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите, които ще отстояват в областта на: • приобщаващото образование; • здравеопазването; • социалните услуги и подпомагане; • трудово и пенсионно законодателство; • други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания; Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт на Министерски съвет, в продължение вече на 25 години сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности. Прочетете информацията в прикрепения файл

Полезна информация