3 декември - Международен ден на хората с увреждания ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

3 декември - Международен ден на хората с увреждания ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Полезна информация