Национална кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ събра в Народното събрание всички институции

Национална кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ събра в Народното събрание всички институции

Полезна информация