Националната здравноосигурителна каса ще актуализира спецификацията с помощни средства за хора с увреждания

Националната здравноосигурителна каса ще актуализира спецификацията с помощни средства за хора с увреждания

Със заповед от 31.10.2022 г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е създадена комисия за изготвяне на проект на актуализирана спецификация с помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и ремонтни дейности, предназначени за хора с увреждания.

В комисията са включени и представители на национално представителните организации на хората с увреждания, включително и на Съюза на инвалидите в България.

За актуализация на списъка с покривани от НЗОК помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания и стойностите, до които се заплащат, настояват както организациите на хората с увреждания, така и омбудсмана. Причината е, че списъкът с изделията не е актуализиран от години и беше прехвърлен директно от Агенцията за социално подпомагане към НЗОК, която пое администрирането и финансирането им от 1 юли тази година.

 

Полезна информация