Министерство на здравеопазването предлага нови промени в Наредба за медицинската експертиза

Министерство на здравеопазването предлага нови промени в Наредба за медицинската експертиза

Публикуван е за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за медицинска експертиза.

В проекта се предлага Нова методика за изчисляване на процентите на ТЕЛК при хората с увреждания. Тя ще бъде опростена спрямо действащата и ще дава повече тежест на съпътстващите увреждания.

Най-високият процент на най-тежкото увреждане плюс 20 процента от сбора на процентите на останалите увреждания – така изглежда предложената от здравното министерство формула, която е по-справедлива спрямо сегашната.

Предвижда се завишаване на минималните проценти за различни заболявания, като при част от психичните болести се въвежда пожизнено ТЕЛК решение и/или право на чужда помощ.

Ново е издаването на ТЕЛК с 50% намалена работоспособност при инфаркт, ако след първата година човек няма нарушения на кръвообръщението.

За тежките форми на епилепсия се предвиждат пожизнен ТЕЛК и чужда помощ.

Промени има и при някои онкозаболявания и при диабет.

За децата и хората с психични заболявания се предвижда даване на чужда помощ и при по-малко от 90 процента в ТЕЛК решението.

Според проекта няма да има краен срок, в който желаещите преосвидетелстване по новата формула могат да го заявят.

Национално представителните организации на и за хората с увреждания предлагаме от години промени в Методиката за определяне процентът на трайно намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, така че да се зачитат съпътстващите заболявания при лица с няколко увреждания. Също така, през годините настоявахме за повишаване процентът на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане при някои заболявания, а при други срокът на инвалидност да стане пожизнен.

Вследствие на нашите искания, през 2021 година бе създадена работна група към Министерство на здравеопазването с участие на 5 от национално представителните организации на хората с увреждания, в т.ч. и СИБ, както и Ръководството на НЕЛК.

През 2022 г. групата продължи своята работа до м. юли вкл., която след няколко месечна работа постигна консенсус, относно настоящите промени в Наредбата, които са по-добри за хората с увреждания.

Проектът за промени в Наредбата за медицинска експертиза е публикуван за обществено обсъждане до 11.12.2022 г. на следния адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7232

Полезна информация