Съюзът на инвалидите в България изпрати запитване до Министерство на здравеопазването относно забавяне на ОБНАРОДВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (НМЕ) С ТЕКСТОВЕТЕ, ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРОВЕДЕН НА 29.11.22 г.

Съюзът на инвалидите в България изпрати запитване до Министерство на здравеопазването относно забавяне на ОБНАРОДВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (НМЕ) С ТЕКСТОВЕТЕ, ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРОВЕДЕН НА 29.11.22 г.

Получихме отговор от Д-р Тома Томов -  заместник-министър на здравеопазването, в който се казва:

„Процедурата по приемане на нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза изисква подробно обсъждане на всички постъпили предложения в рамките на обществените консултации, които приключиха на 11 декември 2022 г. На 22 декември 2022 г. се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта на нормативния акт, на което също имаше дебати. Предвид високия обществен интерес към проекта в Министерство на здравеопазването са получени много становища и предложения, като преобладаващата част от тях касаят заболяванията в Приложение № 1 към Наредбата и по тази причина е необходимо да се изискат становищата на специализираните експертни състави към НЕЛК, както и от Експертните съвети по съответните медицински специалности.

Министерство на здравеопазването е в постоянна координация с НЕЛК и се надяваме този процес да приключи до началото на м. февруари 2023 г.”

Полезна информация