Комисията по труда, социалната и демографската политика единодушно прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания

Комисията по труда, социалната и демографската политика единодушно прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания

На 18 януари т.г. Комисията по труда, социалната и демографската политика  в Народното събрание проведе заседание продължило до късно вечерта. В дневния ред бяха включени промените в Закона за хората с увреждания.

С пълно мнозинство депутатите приеха внесените законови поправки от г-жа Деница Сачева и депутати от ГЕРБ-СДС. Поради настъпилите проблеми през последните години омбудсманът Проф. Диана Ковачева сезира депутатите  и национално представителните организации на и за хората с увреждания  на заседание на НСХУ към МС през м. ноември миналата година и настоя за законодателни промени.

Депутатите решиха, че когато хората са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на новите експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК без прекъсване.

Прочетете повече в прикрепения файл

Полезна информация