ВИДЕО СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ВИДЕО СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 15 февруари 2023 г. се състоя видео среща между президента на Европейския форум на хората с увреждания /ЕФХУ/ г-н Янис Вардакастанис и г-н Георги Колев – председател на СИБ.

По време на срещата се изказаха мнения относно настоящите приоритети в дейността на СИБ, бъдещите взаимоотношения между двете организации, както и участието на Съюза в Общото събрание на ЕФХУ на 22 май т.г. и в Европейския парламент на хората с увреждания на 23 май.

Председателят на СИБ представи накратко организационната структура на СИБ, броят на членовете към 01.01.2023 г., както и участието на Съюза в работата на Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет, във връзка с разработването на политиката на държавата в тази област.

В началото на срещата участва и експерт от Агенция за социално подпомагане, г-жа Богданова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица”, предвид въпросите, които поставиха от ЕФХУ за несъответствие на стандартите в Наредба за качество на социалните услуги и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 Срещата продължи близо час и половина, като се разгледаха няколко важни въпроси:

 Кои са областите от настоящите политики и приоритети на ЕФХУ, в които СИБ иска да бъде включен?

 - Образование

 - Достъпност

 - Транспорт

 - Информационни и комуникационни технологии

 - Европейска карта за инвалидност

Подробности прочетете в прикрепения файл

Полезна информация