ПЪРВИ ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

ПЪРВИ ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

Особено полезни срещи се състояха през месец февруари тази година между председателите на Съюза на инвалидите в България и Съюза на глухите в България, заедно по собствено желание - не по работно задължение.

Рядко се е случвало такова нещо, даже почти никога в забързаните дни, но г-н Николай Нинов, председател на СГБ и г-н  Георги Колев, председател на СИБ бяха решили, че това ще е най-добрият начин за опознаване и представяне. И отделиха часове от времето си.

Г-н Колев е сравнително нов председател, г-н Нинов пък е млад, така че контактът беше полезен и ползотворен и за двамата.

Първо, в сградата на СИБ,  а впоследствие и в сградата на СГБ двамата представиха работата, структурите и дейността на двете организации. И разбира се новостите и промените, настъпили в  последните години.

Всеки имаше с какво да се похвали, но и доста скрити неволи споделиха двамата. Всъщност напълно открито разговаряха за проблемите. Най-вече за липсата на достатъчно държавна грижа за хората с увреждания. Например в законодателството, което се движи толкова мудно напоследък, че хиляди хора с увреждания продължават да страдат.

Затова и в центъра на вниманието при разговорите и за двамата ръководители беше дейността и развитието на Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет. Това е обединяващият орган, който трябва да предлага политиките за хората с увредено здраве. Тук и двамата имат свои идеи.

Повече за срещите прочетете в прикрепения файл

Полезна информация