Информация от Министерство на здравеопазването

Информация от Министерство на здравеопазването

Предстои реформирането на ТЕЛК системата. Това заяви здравният министър Асен Меджидиев на пресконференция с министъра на електронното управление Георги Тодоров, където бяха представени новите електронни услуги в системата на здравеопазването.

 В рамките на пресконференцията зам.-министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи и за друго нововъведение – с последната актуализация на модулите в Националната здравноинформационна система вече е възможно медицинското направление за ТЕЛК да се изпраща по електронен път през софтуера на лекуващия лекар към Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) или Лекарска консултативна комисия (ЛКК). „В медицинското направление за ТЕЛК, което се подготвя от личния лекар, се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия“, посочи зам.-министър Ивкова. Тя уточни, че това ще спести на пациентите, които в повечето случаи са със затруднения в придвижването, необходимостта от физическо посещение на РКМЕ. Зам.-министър Ивкова обясни, че в личното досие на пациента вече е налична цялата информация за издадените медицински експертизи за временна нетрудоспособност – направления, протоколи, заявления и решения на ТЕЛК, решения на НЕЛК, жалби, както и информация за издадените ТЕЛК решения – дата на издаване, процент на нетрудоспособност, валидност на решението и др.  До този момент са издадени общо 266 089 електронни направления от ОПЛ за ТЕЛК.

Министър Меджидиев съобщи, че Министерството на здравеопазването активно работи за реформирането на системата на медицинската експертиза, като крайната цел е максималното улесняване и на пациента, и на медицинските специалисти. За това значително ще допринесе и електронизацията на процесите, по посока на която министерството си сътрудничи с „Информационно обслужване“ АД. „За да минимализираме всяка възможност за корупционни практики и забавяния при освидетелстването и преосвидетелстването, процесът ще бъде изцяло дигитализиран – информацията, която попада в електронното здравно досие, ще се разпределя към медицинските специалисти на случаен принцип. Ще има срокове, поставени на освидетелстващия, от порядъка на 7-10 дни, за издаване на решения“, допълни министър Меджидиев.

В рамките на пресконференцията беше съобщено, че от 01.03.2023 г. вече е възможно и издаването по електронен път на протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК (е-протоколи). Към момента се издават електронни протоколи на пациенти, които са за продължаване на вече предписана терапия и са без експертиза. Това са 85% от пациентите, имащи право на лекарствени продукти за скъпоструващо домашно лечение. От 01.04.2023 г. ще стартира подаването на електронни протоколи, за които към момента се изисква експертиза в районните здравноосигурителни каси.

Здравният министър обясни, че до този момент протоколите за скъпоструващите лекарства бяха само на хартия. До 01.05.2023 г. РЗОК ще приема едновременно хартиени и електронни протоколи. След тази дата ще се издават единствено в-протоколи. Чрез въвеждането на е-протокола отпада задължението на гражданите да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Вече няма да се налага гражданите да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиените протоколи при получаване на изписаните им медикаменти. Въвеждането на е-протоколи ще облекчи над 280 000 пациенти.

Полезна информация