Среща с коалиция "ГЕРБ-СДС"

Среща с коалиция "ГЕРБ-СДС"

На покана за среща в Централното управление  на СИБ се отзоваха проф. Асен Балтов, кандидат за народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС“ и г-н Павел Савов - председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт. Проф. Балтов изрази готовността на коалицията след изборите максимално да съдействат за усъвършенстване на законодателството за хората с увреждания при постигнат консенсус между национално представителните организации на и за хората с увреждания и представяне на конкретни искания.

След проведената дискусия присъстващите се обединиха, че трябва да се работи за промяна на нагласите на обществото към хората с увреждания, достъпна архитектурна среда, промяна в ТЕЛК и ТОЛЕК.

Председателят на СИБ запозна гостите със структурата на организацията  и социалните услуги, които предоставяме на нашите членове.  Г-н Георги Колев  представи конкретни проблеми в законодателството за хората с увреждания, които трябва да се разискват и решат в бъдещия парламент. По-важни от тях са: създаване на държавна агенция за хората с увреждания; промяна на подоходните критерии за целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство и за преустройство на жилище.

Прочетете информацията в прикрепения файл

Полезна информация