Служебното правителство прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Служебното правителство прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Служебното правителство прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, които ще подобрят значително социалната закрила за хората от уязвимите групи. Новите разпоредби ще влязат в сила от 1 юни и ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат социална помощ в по-голям размер. Очакванията са, че още през 2023 г. техният брой ще се увеличи от 35 000 на над 45 800 души средно на месец. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти след заседание на Министерския съвет.

 

С промените се въвежда нов механизъм за социално подпомагане. От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това ще доведе до значително увеличаване на размера на помощите. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на потребностите на хората, които се нуждаят от подкрепа.

 

С промените в правилника ще се гарантира прилагането на направените по-рано изменения в Закона за социално подпомагане, с които беше заложен новият модел на социално подпомагане, обясни министър Лазар Лазаров. Той подчерта, че новите разпоредби улесняват включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а рестрикциите се смекчават.

 

Предвижда се срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, ще се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързата им интеграция на пазара на труда. От 5 на 2 години се намалява периодът, в който хората не трябва да са прехвърляли срещу заплащане или дарявали свой имот, за да имат право на подпомагане, обясни вицепремиерът Лазар Лазаров. 

 

Нормативните промени дават възможност за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“. Дава се и право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор.

 

Предвидени са промени и в начина на определяне на еднократните помощи за покриване на инцидентно възникнали нужди. Към момента те са равни на петкратния размер на гарантирания минимален доход – 375 лв. От 1 юни стойността им ще е трикратният размер на границата на бедността – 1512 лв.

 

Министър Лазар Лазаров обясни, че от 1 юни хората ще могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната. Документи ще могат да се подават и по електронен път. Агенцията за социално подпомагане е готова да прилага новите регламенти, с които Министерството на труда и социалната политика изпълнява реформата на системата за минимален доход, която е заложена в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, подчерта вицепремиерът Лазар Лазаров.

Полезна информация