700 застъпници на правата на хората с увреждания призовават Европейския съюз да гарантира „Нищо за тях без тях”

700 застъпници на правата на хората с увреждания призовават Европейския съюз да гарантира „Нищо за тях без тях”

На 23 май, в голямата заседателна зала (Hemicycle) на Европейския парламент в Брюксел се проведе „5ият Европейски парламент на хората с увреждания” – мероприятие, по време на което 700  застъпници на правата на хората с увреждания от целия Европейски съюз се събраха заедно за да обсъдят ролята на Европейския съюз в насърчаване правата на хората с увреждания.  
Това събитие отбеляза приемането на Манифеста на Европейския форум на хората с увреждания за Европейските избори през 2024 г. – пътната карта за кампанията на Европейския форум на хората с увреждания за парламентарния контрол през следващата година.
Той отразява желанието на Движението на хората с увреждания да бъдат активно въвлечени в политическия процес – от правото за гласуване ( което все още се отрича на мнозина) през възможността да се явят като кандидат,  до  осигуряване на достъпни места за свободно, лично и информирано  гласуване.

Гласоподавателите трябва да могат да разбират всички аспекти на избирателния процес и манифестите на партиите и да  имат достъпни места за осъществяване на гласуването.   
В манифеста са очертани и основните искания за следващия законодателен мандат - действия, които са от съществено значение за пълното гарантиране на правата на хората с увреждания, като например:  

  1. Гарантиране, че всички хора с увреждания имат право да гласуват и да се кандидатират на европейските избори.
  2. Осигуряване на силни служби, фокусирани върху правата на хората с увреждания в институциите на Европейския съюз : нова Генерална дирекция "Равенство и интеграция" в Европейската комисия под ръководството на комисаря по въпросите на равенството; Комитет по въпросите на хората с увреждания в Европейския парламент; Конфигурация по въпросите на равенството в Съвета.
  3. Създаване на  нова Европейска агенция за достъпност.
  4. Приемане на карта за хората с увреждания в целия ЕС, която да гарантира взаимното признаване на статута на хората с увреждания в държавите-членки.
  5. Въвеждане на по-строго законодателство за защита на правата на хората с увреждания като пътници, а именно забрана за отказ на достъп до борда на самолет и справедливо обезщетение при загуба или повреда на оборудване за придвижване по време на пътуване.
  6. Създаване на Гаранция за заетост и умения на хората с увреждания, за да се стимулира участието на хората с увреждания на отворения пазар на труда.
  7. Допълнителна защита на жените и момичетата с увреждания, включително забрана на принудителната стерилизация.
  8. Да се подкрепят  украинците с увреждания в Украйна и извън нея и да се потвърди, че приносът на Европейския съюз към възстановяването на Украйна изгражда една по-интегрирана за хората с увреждания страна.
  9. Въвеждане на законодателство, което да гарантира наличието и достъпността на помощни технологии за хората с увреждания.
  10. Да се гарантира, че следващият бюджет на ЕС ще подкрепи изцяло независимия живот на хората с увреждания и ще осигури включването на хората с увреждания в прехода към зелена и цифрова икономика.

Изчерпателният списък с предложения, очертани в Манифеста, се фокусира върху осъществяването на Съюз на равенството; превръщането на Европа в по-социална; възприемането на достъпността; защитата на хората с увреждания.

Председателят на Европейски Форум на хората с увреждания, Янис Вардакастанис добави: 

„Хората с увреждания искат да бъдат пълноправни граждани на Европейския съюз - и участието им в това знаково събитие показа това. Волята на движението е ясна: институциите на Европейския съюз  трябва да гарантират, че можем да участваме в демократичния процес и в политиките, които оформят нашия Съюз, и трябва да изградят заедно с нас интегрирана Европа”.


Вице председателят на
Eвропейския Форум на хората с увреждания, Гунта Анка заяви:  

Един от девизите на Европейския съюз е "Обединени в многообразието". Хората с увреждания са обединени и са част от това многообразие - ние трябва да бъдем включени и да имаме свободата да живеем и да се движим,  възможност, която Европейският съюз предоставя на своите граждани”.


Председателят на Комитета на жените на Европейския форум на хората с увреждания  Пирко Махламаки коментира следното:

 Европейският съюз - и по-специално Европейският парламент - предприе значителни стъпки за подобряване на правата на жените. Това събитие ни напомня също, че трябва да продължим да се занимаваме със специфичните проблеми на жените с увреждания, които все още са обект на практики, противоречащи на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като например насилствена стерилизация, и за които е многократно по-вероятно да станат жертви на насилие”.


Председателят на Комитета на Младежта на Европейския форум на хората с увреждания, Елиас Тебибел, сподели значението на Европейското движение на хората с увреждания за младежите  с увреждания: 

„Темата на събитието беше изграждането на интегрирано бъдеще - бъдеще, чиито лидери ще бъдат младите хора. Политиците трябва да гарантират, че имаме възможност да направим това - и че се нуждаем от интегрирано образование, достъпни физически и цифрови общества и, да, повече възможности за участие в политическия процес.”

 

Прочетете в прикрепения файл - Манифест на ЕФХУ за Европейските избори 2024, приет на 5-я Европейски парламент на хората с увреждания


 

Полезна информация