ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СИБ ЩЕ УЧАСТВА НА НАЦИОНАЛEН ФОРУМ „СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ГОЛЕМИТЕ КОРПОРАЦИИ И РАБОТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СИБ ЩЕ УЧАСТВА НА НАЦИОНАЛEН ФОРУМ „СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ГОЛЕМИТЕ КОРПОРАЦИИ И РАБОТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“

Поканата за откриването на Националния форум  „СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ГОЛЕМИТЕ КОРПОРАЦИИ И РАБОТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“ е изпратена от името на ръководството на Холдинг КЦМ 2000 и на Балкански институт по труда и социалната политика.

В рамките на Националния форум ще бъде проведена широка дискусия с участието на представители на изпълнителната власт, бизнеса, изследователски организации  и медии относно:

·       Ролята на големите корпорации за създаване на работни места за хора с увреждания

 

·       Хората с увреждания – потенциален резерв на българския пазар на труда

 

·       Как държавата може да насърчи и подпомогне бизнеса за създаване на реални работни места за хора с увреждане

 

По време на Националния форум ще бъдат отбелязани двадесетгодишните традиции на Стопански дейности КЦМ, дружество от ХОЛДИНГ КЦМ 2000, за създаване на устойчиви работни места за хора с увреждания.

 

Събитието ще се проведе на 30.05.2023 г., вторник, от 12:30 часа, в зала Пълдин, на хотел Double Tree by Hilton Plovdiv Center.

Полезна информация