На 30 май в гр. Пловдив се проведе Национален форум „Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания”.

На 30 май в гр. Пловдив се проведе Национален форум „Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания”.

Форумът бе организиран от Балкански институт по труда и социалната политика и Холдинг КЦМ 2000 - Пловдив. В събитието участваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Клисурска-Жекова, изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания – проф. Йорданов, г-жа Кремена Калчева – зам. Изпълнителен директор на Агенция по заетостта, г-н Титюков – зам.-кмет на Община Пловдив, г-н Добри Митрев – ръководител на Българска стопанска камара, г-н Румен Цонев – ръководител на Холдинг КЦМ 2000, г-н Иван Нейков – ръководител на Балкански институт по труда и социалната политика, г-жа Пачеджиева – директор на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” към МТСП, г-жа Елка Тодорова - председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди, много представители на кооперации и фирми на хора с увреждания, журналисти от национални медии.

Иван Нейков изтъкна как държавата губи от това, че на хората с увреждания не се използва техният потенциал за привличането им в различни производствени процеси. Заети в трудовия пазар, те биха станали данъкоплатци и съответно с осигурителни вноски към бюджета.

Господин Нейков изведе статистика за някои европейски държави относно заетостта на хората с увреждания. Така например в Швеция заетостта е 66%, а в България едва 21%, като средната заетост за Европа е 47%.

Госпожа Клисурска говори за политиките на МТСП и оперативните програми като възможности за бизнеса да наемат хора с увреждания.

Проф. Йорданов изтъкна, че при кандидатстване по програмите на АХУ, хората с увреждания имат затруднения при изготвянето на проекти.

В рамките на програмата имаше изказвания и дискусия относно сътрудничеството на държавата и бизнеса за осигуряване на заетост на хората с увреждания.

Форумът завърши с приемане на Декларация, която публикуваме в прикрепения файл.