НОВИНИ ОТ МТСП

НОВИНИ ОТ МТСП

Промените в наредбата за целева помощ за отопление ще гарантират, че повече възрастни и хора с увреждания ще бъдат подпомогнати

Във връзка с публикуваното в публичното пространство становище на омбудсмана Диана Ковачева, свързанo с проекта за промени в Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление, Министерството на труда и социалната политика изразява следната позиция:  

Основната цел на предложените промени е да осигури по-добра социална защита на хората от рисковите групи и да повиши ефективността на социалните помощи като средство за борба с бедността. Новите разпоредби гарантират, че по-голям брой хора и семейства ще бъдат подпомогнати от държавата, за да осигурят отоплението си през следващия зимен сезон.  Целта на предложеното окрупняване на рисковите групи е да не се допусне отпадане от подпомагане и ощетяване на хора, които се нуждаят от подкрепа.

По този начин ще бъдат гарантирани правата на хората с увреждания и възрастните хора и те категорично няма да отпаднат от подпомагане, каквото безпокойство изразява омбудсманът Диана Ковачева.

Предложените в проекта на наредбата по-високи стойности на диференцирания доход за отопление ще улеснят достъпа до подпомагане за възрастните и хората с увреждания. Те ще продължат да бъдат сред приоритетните получатели на целева помощ за отопление, както до момента.

Допълнително със заповед на министъра на труда и социалната политика ще бъде определен коригиращ коефициент на размера на пенсиите, за да не се допусне отпадане от подпомагане на възрастни хора заради увеличението на техните доходи.

При предложената конфигурация на целевите групи и граници за достъп се очаква с програмата за целево енергийно подпомагане МТСП да подкрепи над 327 000 хора и семейства.

Кандидатстването за помощи за отопление за предстоящия зимен сезон 2023/2024 г. ще започне на 1 юли и ще продължи до 31 октомври.

Полезна информация