Днес, в Народното събрание се провежда Кръгла маса на тема „Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България“.

Днес, в Народното събрание се провежда Кръгла маса на тема „Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България“.

Форумът, организиран от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“, се провежда в зала 3 в сградата на парламента на пл. „Княз Александър I“ №1.

Първият панел ще обърне внимание на проблемите на децата с хронични заболявания, редки болести и диабет като се демонстрира противоречието между реалната ситуация, свързана с интеграцията, медицинското обслужване и толерантността към тези деца, съпоставени с всички останали деца като бъдещо наследство на страната ни.

Във втория панел ще бъдат разгледани актуални проблеми, които срещат хората с увреждания, ТЕЛК и НЕЛК, обновяването на спецификациите за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, индивидуален терапевтичен подход, обезпеченост на социалната политика, индивидуален подход в подпомагането и изграждането на адаптирана среда.

Като резултат от срещата ще се изготвят предложения за сформиране на работни групи за изработване на промени в нормативната уредба.

 

По време на форума ще бъде открита изложба от пана с фотоси на тема „За всяко дете“.