Председателят на СИБ г-н Георги Колев изпрати писмо с поздравления и пожелания до д-р Иванка Шалапатова по повод встъпването й в длъжност като Министър на труда и социалната политика.

Председателят на СИБ г-н Георги Колев изпрати писмо с поздравления и пожелания до д-р Иванка Шалапатова по повод встъпването й в длъжност като Министър на труда и социалната политика.

В прикрепения файл прочетете Благодарствения адрес до СИБ от Министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова

Полезна информация