Работна среща в МТСП

Работна среща в МТСП

По покана на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, на 15 август се проведе работна среща с ръководителите на национално представителните организации на и за хора с увреждания. В  срещата в Министерството на труда и социалната политика  участва и заместник-министъра  г-жа Гинка Машова.

Министър Шалапатова наблегна на новата управленска програма на МС, актуализиране на политиките за децата и хората с увреждания, интегрирания подход, който ще използват в министерството – съвместна работа с всички министерства, касаещи проблемите на хората с увреждания и разработване на нови политики.

Предстоят промени в Закона за хората с увреждания, изработване на нов Закон за насърчаване на заетостта, Закона за социалната и солидарна икономика и други важни нормативни актове.

Министър Шалапатова ни увери, че ще имаме редовни срещи за идентифициране на най-спешните проблеми и организиране на работни групи по най-важните въпроси: образование, достъпна среда, трудова заетост, медицинските изделия и помощни средства, медицинската експертиза на работоспособността, социалните услуги, специализираните предприятия.

Поставен бе въпросът за редовни заседания на Националния съвет за хората с увреждания към МС, както и разработване на критерии за субсидиране на национално представителните организации.

Министър Шалапатова представи необходимостта от промяна в политиките насочени към специалистите в социалните услуги, както и връзка с научния потенциал в университетите.

Акцент в разговора бяха и мерките за осигуряване на повече работни места за хората с увреждания. Това ще бъде сред основните цели на предстоящите промени в Закона за насърчаване на заетостта, информира заместник-министър Гинка Машова.

До края на 2023 г. е планирано по Програма „Развитие на човешките ресурси“ да бъде обявена операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която се очаква да подобри достъпа до пазара на труда за най-малко 3 600 души. Осигуряването на възможности за обучения и разкриване на нови работни места в социалните предприятия ще са основна цел на друга предстояща процедура -  „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“. Очаква се мярката да обхване 1970 души в неравностойно положение, а 1 044 участници да започнат нова работа.