Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

от заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова-Станчева за проведената среща на 15 август 2023 г. с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Полезна информация