Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Картата на ЕС за хора с увреждания ще насърчи свободното движение на хора с увреждания - първоначална реакция на ЕФХУ

На 6 септември т.г. Европейската комисия публикува своето предложение за Европейска карта на хората с увреждания.
Приветстваме това дългоочаквано законодателно предложение. Въпреки това държавите трябва да въведат повече промени, за да могат хората да се преместват и да живеят в чужбина.

 Със задоволство отбелязваме, че предложението:

  • Разширява обхвата на картата, особено правилното тълкуване, че чужденците, които са граждани на ЕС и посещават друга държава, ще се ползват от същите предимства като гражданите в широк спектър от услуги.
  • Укрепва действащото законодателство за картата за паркиране на ЕС.
  • Указва, че картата ще бъде налична както във физическа, така и в цифрова версия.
  • Подчертава, че картата на ЕС за хората с увреждания и картата на ЕС за паркиране ще бъдат напълно отделни карти.

От друга страна, имаме някои опасения по отношение на предложението:

  • Предложението е под формата на Директива, а не на Регламент/Наредба, което може  потенциално да доведе до по-непоследователно и неефикасно прилагане в държавите членки.
  • Липсата на достатъчни мерки, които да гарантират напълно, че хората с увреждания могат да живеят и работят в друга държава от ЕС наравно с останалите граждани.

След публикуването на законодателното предложение, Eвропейския форум на хората с увреждания ще направи по-подробен анализ.

Полезна информация