Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 Съдържание

 •  Състоянието на Европейския съюз: подобрена достъпност, но липса на важни неща за хората с увреждания
 • Пакета на ЕС за трудовата заетост на хората с увреждания – ефект върху хората с увреждания
 • Реакции на Европейската карта за хората с увреждания
 • Фото състезание 2023 г на ЕФХУ – Истории и гласовете на жените и девойките  с увреждания“

Новини

Състояние на Европейския съюз: подобрена достъпност, но липса на важни елементи

На тазгодишната среща за състоянието на Европейския съюз (SOTEU) беше представен международен жестов превод - важна стъпка за достъпността и за повишаване на осведомеността относно многообразието на езиците и населението на Европа.

 Благодарим на Председателя на Европейския парламент за отговора и действията по нашето писмо с тези важни усилия за насърчаване на достъпността. Въпреки това се надяваме, че ще бъде направено повече за следващото обръщение и за всички други важни събития и дебати:

 • Субтитри в реално време, осигурени от професионален доставчик на услуги.
 • Устен превод на национални жестомимични езици.

Благодарим на Европейската комисия за предоставената текстова версия на речта и се надяваме, че ще бъде предоставена и версия за лесно четене.

 Подробна информация може да намерите на следния LINKhttps://www.edf-feph.org/state-of-the-european-union-improved-accessibility-but-important-features-missing/

 

The EU Disability Employment Package – impact for persons with disabilities Пакета на ЕС за трудовата заетост на хората с увреждания – ефект върху хората с увреждания

Европейската комисия признава важността на преодоляването на предизвикателствата пред заетостта, свързани с уврежданията. В съответствие със Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021-2030 г. тя въведе пакета на ЕС за заетост на хората с увреждания.  EU Disability Employment Package

Европейският форум на хората с увреждания проведe уебинар, за да обясни съдържанието на пакета за заетост на хората с увреждания и за да:

 • обясни какво прави всяко от действията на пакета и
 • как в Пакета се  решават проблемите, с които хората с увреждания се сблъскват при търсенето и задържането на работа.

Подробна информация може да намерите на следния LINK: https://www.edf-feph.org/the-eu-disability-employment-package-impact-for-persons-with-disabilities/

Европейска  карта за хората с увреждания - информационна сесия.
 

Ние ще направим по задълбочен анализ на предложението за Европейска карта на хората с увреждания.

На сесия, отворена за всички членове, представихме първоначално обобщение на съдържанието и оценихме позицията и очакванията на EФХУ.

Полезна информация за Европейската карта на хората с увреждания може да намерите на следния адрес: https://www.edf-feph.org/eu-disability-card/

 

Фото състезание 2023 г на ЕФХУ – Разрушаване на бариерите - Истории и гласовете на жените и девойките  с увреждания“.

Нашето годишно фото състезание е открито!

'Breaking Barriers – Stories and Voices of Women and Girls with Disabilities,' Състезанието под наименованието „Разрушаване на бариерите - Истории и гласовете на жените и девойките  с увреждания този конкурс има за цел да се противопостави на стереотипите, свързани с жените с увреждания. Търсим снимки, които отразяват техния разнообразен опит, включително борбите, постиженията и ежедневието, както и насърчаването на  равенството между половете и социалното равенство.

Можете да обхванете широк спектър от теми, такива като:

 • Трудова заетост, 
 • спорт, 
 • здраве,
 • образование,
 • култура
 • достъпност,
 • активност и лидерство,  
 • майчинство и    
 • лична идентичност. 

Това състезание е отворено за всички, които искат да допринесат за представяне на овластяването на жените и девойките с увреждания по света. 

Вземете камерата и снимайте. Изпратете вашата снимка!

 

Подробна информация може да намерите на следния LINK: https://www.edf-feph.org/edf-photo-competition-2023-breaking-barriers-stories-and-voices-of-women-and-girls-with-disabilities/

 

Полезна информация