СИБ участва в кръгла маса „България и Европейските стандарти за шофьорите с увреждания"

СИБ участва в кръгла маса „България и Европейските стандарти за шофьорите с увреждания"

Днес, в София, в Български културен център, на ул. Веслец 13 се проведе кръгла маса „България и Европейските стандарти за шофьорите с увреждания".  Организатори са Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт и спортен клуб „Джи до Куан“.

Дискутирани бяха добри практики от страните на ЕС, както и проблемите на хората с увреждания в България, свързани с медицинската експертиза, курсовете за квалификация и придобиване на свидетелство за управление на МПС и експлоатацията на МПС.

Участваха д-р Иван Дечев - представител на Омбудсмана на РБ, Бойко Рановски – експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Орлин Колев – член на Комисията за защита от дискриминация, инж. Емил Панчев – председател на Съюза на българските автомобилисти, Георги Колев – председател на СИБ и други представители на неправителствените организации, които пледират за промени на нормативната база, касаеща определяне правоспособността за управление на МПС на хора с увреждания, в Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС.

Кръглата маса излезе със следното решение: да се сформира работна група, която да изготви предложения за промяна на нормативната уредба и те да се внесат в Министерството на здравеопазването.