СИБ участва в научно-практическа конференция на тема „Съвременни измерения на социалната и солидарна икономика“

СИБ участва в научно-практическа конференция на тема „Съвременни измерения на социалната и солидарна икономика“

Днес, Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) организира научно-практическа конференция на тема „Съвременни измерения на социалната и солидарна икономика“. Тя е част  от 11-ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, който се провежда в НДК. 

 Присъстваха посланикът на Република Куба, н.пр. г-жа Мариета Хордан, изпълнителният директор на АХУ  проф. д-р Георги Йорданов., зам.председателят на Българска стопанска камера г-жа Мария Минчева, доц. д-р Теодора Тодорова от МТСП, г-н Божидар Станчев – председател на НС на ТПК, доц. д-р Владислав Лазаров – зам.председател на НС на ТПК, проф. д-р Стефан Мичев – директор на ЦПО, представители на трудово-производителни кооперации, членове на НС на ТПК и др.