Среща на Председателя на СИБ с Министъра на труда и социалната политика

Среща на Председателя на СИБ с Министъра на труда и социалната политика

Председателят на СИБ Георги Колев се срещна с министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова. На срещата присъстваха зам.-министър Гинка Машова-Станчева и Минчо Коралски – бивш министър на труда и социалната политика, като експерт-консултант на Съюза на инвалидите в България.

Председателят на СИБ представи накратко организационната структура на Съюза и дейностите за подкрепа в областта на социалното приобщаване, с които подпомагаме нашите членове.

Обсъдиха се актуални проблеми за хората с увреждания в българското законодателство и необходимостта от усъвършенстването му.

Разгледаха се предложенията за законодателни инциативи чрез Манифеста  на Европейския форум на хората с увреждания, представен на Европейския парламент на хората с увреждания през м. май тази година.

Като най-съществена част от този Манифест е приеманe на Европейска карта за хора с увреждания и разширяване обхватът на настоящата европейска карта за паркиране.

Министър Шалапатова подчерта, че се стреми да работи за постигане на независим, достоен и пълноценен живот на хората с увреждания и високо цени експертизата на национално представителните организации на и за хора с увреждания, в частност и на нашата организация.