Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информационен бюлетин на Европейския форум на хората с увреждания

  •  

Новини

 

 

Изкуствен интелект: нова статия, и продължен срок за грантовата програма.

 

Преведете живота в цифри : Как ИИ научава за човешките нужди:


Представете си свят, в който ИИ може да ни
даде сила.

Потопете се в последната статия на „Серия за ИИ и увреждания“ за да откриете механизмите на ИИ и как тези технологии работят чрез ежедневни примери.

Read the article on artificial Intelligence

 

Помогнете ни да спрем насилствената стерилизация в ЕС – изпратете писмо до националните си власти.

 

Насилствената стерилизация е една от формите на насилие, на която жените с увреждания най – често  са изложени. Ето защо ние силно подкрепяме предложението на Европейския Парламент да криминализира насилствена стерилизация, което е прието през юли proposal of the European Parliament to criminalise forced sterilisation,

Призоваваме ви да подкрепите нашите усилия в борбата срещу насилствената стерилизация на национално ниво в страните членки на ЕС 
forced sterilisation.  Призоваваме всички страни-членки на ЕС да внедрят елементи от предложената Директива за борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие в действия, и по специално чрез криминализиране на насилствената стерилизация. Вашата подкрепа е от изключително значение за тази дейност.

  •  

Помогнете ни да подобрим програмите за мобилност на ЕС.

 

В момента ЕС провежда оценки на програмите си за настоящата година.  Като част от този процес , ние събираме информация за Еразмус+ и програмите на Европейския корпус за солидарност.   Взимали ли сте участие в тези или свързани с тях  програми?

 

Кажете ни за вашия опит

Разбиране на връзката между Европейския център за достъпност и стандартизацията.

 

Миналото лято, Европейската комисия отвори Европейски ресурсен център за достъпността, AccessibleEU. Центърът е нова услуга в подкрепа прилагането на достъпността навсякъде в Европа.

По случай, Срещата на високо равнище за достъпността 2023, Accessibility Summit 2023,  организирана с подкрепата на Майкрософт, ние събрахме заинтересовани страни от различни сектори за да обсъдим отношенията между Стандартите и Центъра за достъпност на ЕС.
Повече можете да научите в статията в линка по долу.
Know more about the AccessibleEU Centre in this article

 
 
 

 

      

Полезна информация