Среща с Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата

Среща с Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата

БТПП ще съдейства на Съюза при провеждането на политики към хората с увреждания

 

Председателят на СИБ Георги Колев се срещна с Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Съюзът е асоцииран член на БТПП.

Цветан Симеонов бе запознат от ръководството на СИБ детайлно със структурата и множеството социални дейности, услуги и помощи, които съюзът осъществява за своите членове в 170 общини в страната и 18 района в столицата.

На срещата бяха обсъдени важни въпроси, по които работят двете организации и идеи за бъдещо сътрудничество.

Георги Колев заяви, че размерът на средствата отпускани от бюджета за финансиране на организациите на хората с увреждания не са актуализирани от 2020 г. на фона на отчетената значителна инфлация през последните години.

Двамата председатели се съгласиха, че настоящият подход за разпределение на средствата от бюджета е нужно да бъде заменен с обективен такъв, като: брой членове, брой структури в страната, видове услуги, обхват на съответния сегмент и др., а не пропорционално разпределение на средствата на база брой организации.

Според председателя на Съюза въвеждането на по-обективна методология за определяне размера на разпределяните средства към организациите ще стимулира всички тях да се усъвършенстват непрекъснато, като подобряват обхвата, размера и качеството на своите социални услуги.

Георги Колев заяви, че посланието, което Съюзът на инвалидите в България иска да отправи към държавата, бизнеса и обществото е следният: "осигурете ни достъпна архитектурна и транспортна среда, ние сами ще се образоваме, изучим, търсим и намерим работа,“ в съответствие с логото и слогана на организацията.

Цветан Симеонов заяви, че БТПП подкрепя Съюза на инвалидите в България в желанието му за осигуряване на по-добра социална среда за живот на хората с увреждания и по-обективни критерии при финансирането на политиките за тях.