Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Изкуствен интелект (ИИ), увреждане, интеграция и Закон за ИИ

  • Какво представлява Закона за Изкуствения интелект?

Как Европейският съюз регулира технологиите за ИИ и защитава в същото време човешките права? Какви са различните видове рискове свързани с употребата на ИИ и какъв е техният ефект върху правата на хората с увреждания?  В последната статия на ЕФХУ „ Какво представлява Закона за ИИ“, ние говорим за достъпността на технологиите на ИИ, рисковете идентифицирани в Закона за ИИ и опасностите пред нас.

 Разбиране на ИИ и как той влияе на общността на хората с увреждания.

Мислили ли сте някога как ИИ може да влияе върху живота на хората с увреждания. В първата част на поредицата "ИИ и уврежданията" на ЕФХУ  се стремим да разясним сферата на изкуствения интелект и неговите последици за хората с и без увреждания. Присъединете се в нашето пътуване, за да се осигури, че развитието и прилагането на ИИ засяга интересите на всички – включително и нас, хората с увреждания.

 

Преобразяване на живота в цифри. Как ИИ научава за човешките потребности.

Представете си живот, в който технологията наистина ни  овластява  във всекидневните ситуации.  Представете си как седите на среща и вместо да си водите бележки, ИИ създава резюме и списък със задачи от дискусията и предлага дейностите, които трябва да се предприемат,  а и нещо повече.   Това може да е от голямо значение за хора със слухови затруднения  или с когнитивни затруднения. Как може това да се случи?  Какви са технологиите зад това? Във втората статия на ЕФХУ в серията за ИИ и хората с увреждания, ние се задълбочаваме в технологиите за ИИ като използваме  съответни примери от ежедневието. 

 

Обучение за ИИ

Как преподаваме за ИИ?  Как може ИИ да разбере как работи човешкият свят? Как може човешката преценка и ръководство да се интерферират със съответната технология?  Защо е необходимо да се включат и индивиди със социална и психологическа експертиза  и опит в процеса на създаване на ИИ? В третата статия на ЕФХУ от поредицата, ние разглеждаме критицизма към използването на ИИ, отговорното използване на ИИ, предизвикателствата, представянето и включването на маргинализираните групи в разработването на ИИ.  

 

Видео клип за Алгоритъм и пристрастията на ИИ.

Предишен член на AlgorithmWatch (организация за човешките права работеща по ИИ) и Kave Noori, служителката на ЕФХУ за политиката за ИИ споделят тази история във видео в истаграм за това какво може да се обърка ако хората с увреждания не са включени в процеса на изграждане на ИИ. Историята включва канадски професор, човек в количка и кола.

 

ИИ може да промени живота на хората с увреждания.

Майкрософт включва в блога си прозрения от дискусиите за ИИ, които се проведоха по време на 4то издание на Срещата на високо ниво за достъпността в Брюксел през юни, организирана от ЕФХУ с помощта на Макрософт.  По време на мероприятието, лекторите говориха за потенциал на ИИ да направи всекидневните задачи не само по лесни но и по приятни. Лекторите също така разгледаха и потенциала на ИИ като помощно средство в процеса на работата, обучението и значимостта на участието на хората с увреждания в създаването на продукти.

 

Воден знак и генеративен изкуствен интелект: какво, как, защо (и защо не)

Генеративният ИИ е компютърна програма, която създава изображения, текст или музика, без директен човешки принос, като използва модели и структури от съществуващите данни. Последното изречение, което четете е пример на генеративно съдържание на ИИ.

В последната си статия  AccessNow (не правителствена организация работеща върху дигиталните граждански права) проучва един начин за диференциране на човешко създадено съдържание и такова генерирано от ИИ: водни знаци (скрити модели, които идентифицират автора на съдържанието). Чрез примери те подчертават рисковете за правата на човека, свързани с използването на водни знаци за съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

 

Полезна информация